O vpsFree.cz, z.s.

vpsFree.cz je spolek, který byl založen v roce 2008 za účelem hostování virtuálních serverů (VPS) pro jeho členy. Neziskový spolek vyjadřuje už svou podstatou to, že každý člen má právo podílet se na běhu spolku a ovlivňovat jeho chod. To je v kontrastu s klasickými hostingy, kde musí každý zákazník respektovat pravidla jimi stanovená, nebo odejít ke konkurenci.

Když člen spolku vidí věci, které je možné na vpsFree.cz změnit či vylepšit, je jeho aktivita vítána. To neznamená, že by se k vpsFree.cz nemohly přidat i firmy a státní organizace. Naopak je to pro ně z výše uvedených důvodů spíše výhodné. Jde nám totiž o společnou věc, nechceme jeden na druhém vydělat.

Organizace vznikla jako přímá reakce na nepružnost a přemrštěné ceny komerčních hostingů v ČR a ještě horší situaci v SR. Proto se snažíme provozovat naše servery s větší péčí, než se děje u většiny komerce, a s řádově vyšší transparentností, co se celého fungování týče.

Nesnažíme se nic zatajovat, naprostá většina informací o vpsFree.cz je veřejná. Máme řadu komunikačních kanálů – spojte se s námi! Chceme, aby členové i veřejnost měli přehled o dění v našem spolku.


Copyright © vpsFree.cz z.s. 2009 - 2024 | vpsFree.cz je na Facebooku, Twitteru, Mastodonu a má blog | Hostováno s láskou u MasterDC